ความหมายและที่มาของ “ความสำเร็จ” EP.1 | UFAUNSEEN

25/07/2019 Admin

“ความสำเร็จ” คำนี้ใครๆ ก็อยากสัมผัสรสชาติของมันอยากรู้ว่าจะหอมหวานแค่ไหน บางคนเพียงแค่ลงมือทำก็ปนะสบความสำเร็จได้ทันที

ในขณะที่บางคนต้องใช้เวลาทั้งชีวิตฝ่าฟันและต่อสู้อย่างหนักกว่าจจะคว้า “ความสำเร็จ” มาอยู่ในมือได้ “ความสำเร็จ” คำนี้มีความหมายหลายระดับ ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของคนเรา ได้แก่

สำเร็จ หมายถึง เสร็จ เช่น สำเร็จการศึกษา

สำเร็จ หมายถึง บรรลุ เช่น สำเร็จโสดาบัน

สำเร็จ หมายถึง ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เช่น เครื่องแกงสำเร็จ

สำเร็จ หมายถึง ได้ผลสมประสงค์

“ความสำเร็จ” ในความหมายของคนทั่วไปนั้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่ “การทำเสร็จ” แต่ต้องได้ผลอย่างที่หวัง หรือเกินกว่าที่คาดหวังไว้ด้วย ทั้งนี้เพราะคนเรายึดเอาความคาดหวังเป็นเส้นแบ่งว่า “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” นั้นเอง “ความคาดหวัง” นี้ก็มีหลายระดับเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังของตัวเอง ความคาดหวังของพ่อแม่ ความคาดหวังของเจ้านาย ความคาดหวังของสังคม หรือแม้กระทั้งความคาดหวังของประเทศ

ดังนั้นการได้ผลตามที่คาดหวังของคนคนหนึ่งอาจไม่ได้เป็น “ความสำเร็จ” ของคนอื่นๆ ก็ได้ เช่น พ่อแม่คาดหวังให้ลูกสอบเข้าเรียนในคณะเพทยศาสตร์ได้ แต่ลูกกลับคาดหวังให้ตัวเองสอบเข้าคณะสัตวแพทย์ได้ เมื่อทั้งสองกลุ่มที่ “ผิดหวัง” หากลูกสอบเข้าคณะสัตวแพทย์ได้ถือเป็นความสำเร็จในความคิดของลูก เนื่องจากตรงกับความคาดหวังของเขา ในขณะที่พ่อแม่อาจมองว่าลูกไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามความคาดหวังของพ่อแม่นั้นเอง

การทำความเข้าใจถึงความหมายของความสำเร็จมีความสำคัญมาก เพราะหากเรามองแต่ความสำเร็จในมุมมองของคนอื่น เราอาจไม่พบความสำเร็จเลยก็เป็นได้ หรืออาจพบกับความสำเร็จได้ แต่ก็ไม่อาจจทำมันอย่างไม่มีความสุข นอกจจากนี้การเลียนแบบความสำเร็จของคนอื่น หรือการยืมมือคนอื่นมาสร้างความสำเร็จ เหมือน “การทำนาบนหลังคน” ก็ไม่อาจเรียกว่า “ความสำเร็จที่แท้จริง” ได้เช่นเดียวกัน

“ดันนั้น ความสำเร็จ จึงไม่ได้อยู่ที่คนอื่น ไม่ใช่ความตั้งใของคนอื่น แต่ต้องมาจากหนึ่งสมองและสองมือของตัวเอง”

Tags : , , , , , ,
Leave Comment
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.