น้ำเป็นหนึ่งในธาตุที่เป็นผู้สร้างโลก ความสำคัญในขันธ์ห้าคือน้ำ แห่งเมืองพญานาค

01/08/2019 Admin

น้ำเป็นหนึ่งในธาตุที่เป็นผู้สร้างโลก ความสำคัญในขันธ์ห้าคือน้ำ แห่งเมืองพญานาค

น้ำเป็นหนึ่งในธาตุที่เป็นผู้สร้างโลก ความสำคัญในขันธ์ห้าคือน้ำ แห่งเมืองพญานาค

Leave Comment